Experiență și servicii

CONCORDIA CUM VERITATE !

Competențele noastre au fost dezvoltate constant în următoarele arii ale dreptului civil în sens larg:

Drept Comercial – Consultanță în materie; Redactare sau revizuire Contracte civile ori administrative și angajamente de Confidențialitate; asistență ori reprezentare în Negocieri de afaceri; elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul Contractual, termene și modalități de Plată, transmiterea dreptului de Proprietate, garantarea plății Prețului, interpretarea Clauzelor contractuale ș.a.; recuperări Creanțe și obținerea Daunelor-interese pentru nerespectare clauze ori pentru încetarea intempestivă/ abuzivă a contractelor comerciale; Tranzacții judiciare sau prelitigioase, operaţiuni Fiduciare, Conciliere și Litigii.

Drept Societar – Înființare societăți (companii) la ONRC și găzduire sediu social la sediul profesional al cabinetului de avocat; modificarea Actelor constitutive; consiliere, asistență și reprezentare în Fuziuni şi Achiziții (M&A), Dizolvare şi Lichidare, precum și toate activitățile curente ale companiilor și PFA-urilor.

ONG-uri (asociații și fundații) – Constituire, consultanță în activitatea curentă, modificări statutare, dizolvare și lichidare, în conformitate cu OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.

Răspundere Delictuală – Acționarea în judecată sau formularea de Apărări în procesele având ca scop obținerea de Daune Morale și/ sau Materiale de la persoanele vinovate pentru Delicte civile sau fapte de natură Penală (prin promovarea acțiunii civile în procesul penal), petrecute în cadrul unui Accident rutier cu victime ori printr-un invocat Malpraxis medical, prin lezarea Demnității și Onoarei unei persoane sau prin atingeri aduse imaginii Publice a unei companii ori persoane fizice, cum ar fi, cu titlu de exemplu, mesaje de denigrare postate în mediul online ori mesaje private ofensatoare, articole de presă ș.a.m.d.

Dreptul Muncii – Consiliere de specialitate în revizuirea și optimizarea Contractelor și Actelor de muncă, în cercetările Disciplinare prealabile și Conflictele de muncă; asistență de specialitate pentru Salariați; suport juridic în Litigiile generate de relațiile de muncă atât pentru Companii, cât și pentru Salariați.

Drept Civil general și Contracte diverse – Asistență și/ sau reprezentare juridică în fața oricăror entități publice sau private; Apărarea intereselor Persoanelor Fizice ori Companiilor în diverse probleme de drept; Notificări și redactare de Contracte diverse și declarații; Consultanță privind dreptul de Proprietate privată și dezmembrămintele acestuia, formularea de acțiuni și apărări aferente, evacuări și obținerea în instanță a contravalorii lipsei de folosință a imobilelor; atragerea Răspunderii Contractuale și obținerea contravalorii prejudiciilor pentru nerespectarea unor clauze ori pentru încetarea intempestivă/ abuzivă a contractelor (cumpărări, vânzări, închirieri, promisiuni de contractare etc.); dare de Dată certă și Atestarea actelor în scop de Autentificare, reprezentare ori asistare în fața Notarilor publici; diverse Cereri de chemare în Judecată ori Întâmpinări și apărări, precum și susținerea Litigiilor; Tranzacții judiciare ori extrajudiciare; operaţiuni Fiduciare; Consultanță în probleme juridice curente sau ocazionale ale persoanelor Fizice și ale oricăror Profesioniști.

Dreptul Familiei și Succesiuni/ Moșteniri – Ocrotirea persoanei; Contracte prenupțiale, Divorțuri și Răspunderea părintească (întreținere minori, programe de vizită, autoritate părintească exclusivă etc.); obținerea Ordinelor de Protecția pentru Victimele violenței în Familie; Asistență și reprezentare în problematica Moștenirilor și în Litigiile având ca obiect Succesiunea și Partajul succesoral (împărțeala patrimoniului moștenit), operaţiuni Fiduciare, Tranzacții judiciare.

Asociații de Proprietari – Consultanță privind obținerea de Avize și documente oficiale pentru sau de la Asociația de proprietari; Asistența asociației privind înființarea și conformarea la procedurile legale în vigoare, modificarea Actelor constitutive, anularea Hotărârilor AGA adoptate nelegal, Notificarea restanțierilor și demersurile legale de recuperare a debitelor înregistrate de aceștia; reprezentare în Executarea silită; dezbaterea Succesiunii debitorilor decedați; recuperarea Prejudiciilor apărute prin frauda Administratorilor asociației; redactarea Cauzelor contractuale necesare Asociațiilor conform Legii nr. 196/2018.

Protecția Consumatorilor & Clauze abuzive – Consiliere de specialitate a Persoanelor Juridice pe bază de Abonament cu privire la conformarea și alinierea Companiilor la standardele naționale în materie, precum și la cele ale Uniunii Europene; Asistență și reprezentare a Persoanelor Fizice în litigiile născute din contractele conținând Clauze Abuzive și din comerțul electronic în România și Uniunea Europeană.

Proprietate Intelectuală – Apărarea drepturilor de Autor și a drepturilor Conexe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, precum și cu toate actele normative care privesc protecția Creațiilor intelectuale din domeniul literar, artistic și științific.

Drept Administrativ – Contracte administrative; Consultanță de specialitate în materia Contenciosului administrativ; Asistență și reprezentare în Litigiile apărute între persoanele fizice sau juridice (companii) şi autorităţi sau instituţii care exercită puterea publică.

Drept Contravențional – Apărarea drepturilor justițiabililor sancționați contravențional, atât Persoane Fizice cât și Persoane Juridice, prin asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată și oricăror autorități publice, în conformitate cu dispozițiile generale ale OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; precum și potrivit Codului Rutier (OUG nr. 195/2002); potrivit Legii nr. 61/91 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; potrivit Codului Silvic (Legea nr. 46/2008) sau oricăror altor acte normative speciale care definesc și sancționează abaterile administrative denumite Contravenții.

Recuperări creanțe și Executare silită – Consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare în orice demers prelitigios și Proces civil cu privire la Notificările prealabile, obţinerea Titlurilor Executorii și punerea acestora în executare silită; întocmirea Cererilor și actelor aferente Executării Silite, menținerea contactului cu executorii judecătorești.

Aveți încredere și CONTACTAȚI-NE pentru o consultație juridică preliminară!