Politica de Utilizare

Politica de Utilizare a site-ului Legal24.Ro

Website-ul https://legal24.ro, denumit în continuare ”website” sau ”site”, aparține avocatului Adrian Nicolaie, titular al ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” din cadrul Baroului București, cabinet având sediul profesional la următoarea adresă: str. Sabinelor, nr.7, et.1, București, România.

Prin accesarea și folosirea website-ului https://legal24.ro, utilizatorii/ vizitatorii își exprimă consimțământul cu privire la prezenta Politică de Utilizare a acestuia.

Website-ul nostru oferă informații cu privire la avocatul titular al ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” și la echipa sa, activitățile desfășurate și aria de practică juridică a cabinetului. Navigând pe website-ul acesta, veți găsi materiale informative privind dreptul românesc sau cel al Uniunii Europene. Materiale publicistice afișate pe acest website reprezintă proprietatea ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” și nu constituie consultanță juridică, neputându-se considera aplicabile unor situații de fapt particulare. Cabinetul nostru de avocat oferă consultanță și asistență ori reprezentare juridică, după caz, prin avocatul titular, Adrian Nicolaie, în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile profesiei de avocat.

Drepturi de autor și recunoașterea dreptului de proprietate intelectuală

Conținutul prezentului website este protejat de legislația dreptului de autor aflată în vigoare în România. Toate materialele publicate pe site-ul https://legal24.ro (incluzând, dar fără a se limita la acestea, textele, fotografiile și design-ul) sunt protejate de legislația drepturilor de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul prealabil, expres și scris al ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” prin reprezentatul său legal. Titularul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor publicate pe website este cabinetul nostru de avocat, respectiv avocatul titular, Adrian Nicolaie. Utilizatorii/ vizitatorii nu au dreptul să copieze texte, fragmente de texte sau grafică pentru folosirea acestora, indiferent de scopurile urmărite.

Orice utilizare a site-ului în scopul distrugerii, întreruperii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia, sau de natură a destabiliza activitatea sau a afecta credibilitatea/ imaginea publică a ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, a avocatului titular / colaboratorilor/ angajaților/ împuterniciților săi sau a cliențiilor săi și/ sau serviciile oferite, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu, este interzisă și dă dreptul cabinetului nostru sau, după caz, avocatului titular la orice acțiune legală împotriva unei astfel de utilizări sau unui astfel de utilizator.

Limitarea răspunderii

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” sau, după caz, avocatul titular Adrian Nicolaie nu este responsabil pentru niciun fel de daune directe/ indirecte rezultate din utilizarea informațiilor de pe acest website sau orice alt aspect în legătură cu acest website. Conținutul acestui website nu constituie un mijloc de reclamă comercială și nu poate fi interpretat în nicio circumstanță drept o ofertare de a contracta servicii juridice. Cabinetul nostru nu garantează că un material publicat pe acest website reproduce cu exactitate absolută un text de lege adoptat în mod oficial și publicat în Monitorul Oficial al României. Materialele furnizate prin intermediul site-ului https://legal24.ro au doar un scop informativ, informațiile fiind puse publicului la dispoziție fără garanții, de nicio natură.

Website-ul ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, respectiv https://legal24.ro poate conține link-uri către alte site-uri sau platforme online, care nu sunt proprietatea noastră și asupra cărora cabinetul nostru nu are niciun control, nefiind astfel răspunzător în nicio circumstanță pentru funcționalitatea, performanțele sau conținutul respectivelor terțe publicații online. Accesând site-urile sau platformele online respective, utilizatorii/ vizitatorii își asumă în totalitate posibilele consecințe ale accesării weblink-urilor aferente și acceptă în mod expres declinarea de responsabilitate din prezentul paragraf.  

Protecție împotriva virușilor informatici

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” nu își asumă răspunderea juridică pentru orice pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemului informatic al vizitatorilor/ utilizatorilor, intervenită în contextul navigării pe prezentul website. În acest sens, cabinetul nostru recomandă vizitatorilor/ utilizatorului site-ului să folosească un program antivirus adecvat pentru toate materialele descărcate de pe internet.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Website-ul https://legal24.ro poate colecta date cu caracter personal ale utilizatorilor/ vizitatorilor acestuia, în măsura în care aceștia le transmit electronic către cabinetul nostru de avocat. Informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt conținute în cadrul Politicii de Confidențialitate privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, postate pe prezentul site în loc vizibil și adecvat.

Newslettere, e-mail-uri și alte comunicări

Dacă transmiteți o solicitare fie prin e-mail, fie direct prin intermediul formularului special din prezentul website, vă informăm că vom prelucra datele dumneavoastră cu caractar personal așa cum ne-au fost furnizate și le-am obținut prin intermediul comunicării conform Politicii de Confidențialitate privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, publicate pe acest site, strict în scopul furnizării unui răspuns solicitării dumneavoastră.

În cazul în care adresa dumneavoastră de e-mail figurează în baza noastră de date ca urmare a calității de client/ colaborator/ angajat/ furnizor/ /împuternicit al cabinetului nostru de avocat, ca urmare fie a solicitării sau a consimțământului dumneavoastră, fie ca urmare a unor corespondențe anterioare sau a eventualei selecții dintr-o bază de date publică, ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” poate folosi adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări în ceea ce privește materialele de presă juridică publicate de noi pe acest website, sub forma unor notificări de tip ”newsletter” sau alte date referitoare la modificări ale prezentei Politici de Utilizare a website-ului, ale Politicii de Confidențialitate privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, operate de cabinetul nostru de avocat sau cu privire la modificările aduse website-ului sau modalității de comunicare abordate de noi în general.

Prevederi generale

În cadrul prezentei Politici de Utilizare a website-ului, sintagmele ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, ”cabinetul nostru”, ”noi” și ”cabinetul nostru de avocat”se referă la forma de exercitare a profesiei de avocat ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, din cadrul Baroului București.

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezenta Politică de Utilizare a site-ului. În cazul modificărilor aduse prezentei, vom proceda la publicarea versiunii actualizate în această pagină a site-ului, care va produce efecte începând cu data publicării pe website.

În ipoteza în care doriți informații suplimentare sau aveți întrebări privind prezenta Politică de Utilizare a site-ului https://legal24.ro, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@legal24.ro sau prin oricare din modalitățile indicate la secțiunea ”Contact” a prezentului website.

[ Ultima actualizare online, la 29.09.2023 ]